Biệt thự – Phong cách cổ điển – Anh Trung, Thiên Đường Bảo Sơn

  • Thời gian:
  • Địa điểm: Thiên Đường Bảo Sơn
  • Giá trị dự án:
  • Khách hàng: Anh Trung
  • Danh mục: Biệt thự