Trung tâm ngoại ngữ Sace Collec (VNNIC)

  • Thời gian: Tháng 7 năm 2016
  • Địa điểm: Văn phòng 6 (17T7-17T8) Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội
  • Giá trị dự án: 847tr
  • Khách hàng: SACE Collec Việt Nam
  • Danh mục: Văn phòng