Hà Đông

  • Thời gian: 2015
  • Địa điểm: Hà Đông
  • Giá trị dự án: 350tr
  • Khách hàng: Chị Lý
  • Danh mục: Căn hộ