Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

  • Thời gian: Tháng 12 năm 2014
  • Địa điểm:
    • Cơ sở 1: Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc
    • Cơ sở 2: Tầng 10 tòa nhà Mitec – Dương Đình Nghệ – Hà Nội
  • Giá trị dự án: 1,3 tỉ
  • Khách hàng: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
  • Danh mục: Văn phòng